Blog

[javascript] NaN == NaN? NaN === NaN?

January 23, 2014

[javascript] NaN == NaN? NaN === NaN?

NaN은 어느 값과도 일치하지 않는다.

심지어 NaN 자체와도! 고로, NaN==NaN 은 false, NaN === NaN 은 당연히 false.

그러므로 isNaN()을 사용해야한다.